Monday, February 6, 2012

BIOLOGI


      Proses perspektif biologi ini merujuk kepada tingkah laku, proses-proses pemikiran, perasaan dan kederiaan yang dialami oleh manusia. Proses biologi bagi suku kaum Orang Asli dilihat apabila mereka memberi penekanan kepada analisis terhadap otot-otot, sistem saraf dan juga sistem deria. Bagi masyarakat Orang Asli, proses biologi terhadap diri mereka begitu rapat. Sepertimana menurut perspektif behaviorisme, alam sekitar banyak memberi evolusi terhadap proses biologi mereka. Sebagai contoh, suku kaum Orang Asli Temiar yang keluar memburu pada waktu malam. Di dalam suasana hutan yang gelap di waktu malam, mereka memerlukan deria mata dan pendengaran yang jelas ketika keluar memburu mencari binatang seperti monyet, rusa, babi dan lain-lain lagi sebagai makanan. Jika tidak mereka yang akan menjadi mangsa binatang buas dan berbisa. Selain daripada itu, lazimnya mereka tidak memakai kasut. Ini adalah bertujuan untuk mempercepatkan dan memudahkan mereka melalui hutan, akar-akar dan semak samun yang dipenuhi pokok menjalar atau hutan yang berakar panjang. Oleh demikian, tapak kaki mereka melebar, keras dan berkematu. Ini biasanya terjadi kepada suku kaum Orang Asli yang tinggal di dalam hutan antaranya seperti Che Wong, Semelai, Temiar dan Semai. Selain daripada itu, otot-otot dan sistem saraf mereka amat peka kepada bunyi-bunyian sekeliling dan dapat membuat andaian terhadap bunyi tersebut. Proses biologi ini banyak membantu mereka menyara diri untuk hidup di dalam hutan belantara.

No comments:

Post a Comment