Monday, February 6, 2012

ETNOSENTERISME


Etnosenterisme menjadi budaya dalam suku kaum Orang Asli mungkin kerana faktor geografi atau petempatan mereka. Ini kerana mereka tidak perlu berkomunikasi dalam aktiviti perdagangan. Mereka hanya berinteraksi dengan orang luar sahaja yang mahu membeli hasil-hasil hutan. Faktor kedua pula ialah, suku kaum Orang Asli bukit tinggal berasingan dengan yang tinggal sekitar sungai dan laut. Mereka tidak saling memerlukan dan tidak bergantung sesama suku kaum yang berlainan. Fizikal biologikal mereka juga berbeza dan bahasa juga tidak sama. Oleh sedemikian, semangat kekitaan mereka kuat dan mereka hanya mengatakan mereka adalah suku kaum yang terbaik, terhebat dalam perburuan, paling bertamadun dan tidak mengambil tahu atau mengambil berat akan kebudayaan suku kaum lain. Walaupun begitu mereka masih menghormati sesama sendiri iaitu sesama etnik.

No comments:

Post a Comment