Monday, February 6, 2012

PROTO MALAY


Kelompok kumpulan Proto-Malay
Suku kaum Semelai
Dalam kajian ini, Cuma Semelai datang dari kelompok suku bangsa Melayu Asli (Proto-Malay). Suku kaum ini boleh didapati di Pahang Tengah seperti Tasik Bera, Sungai Bera, Sungai Teriang, Paya Besar, Paya Badak serta di sempadan Pahang menghala ke Negeri Sembilan seperti Sungai Serting, Sungai Lui dan Ulu Muar.

No comments:

Post a Comment